Rede de bibliotecas de Galicia    F.E.D.E.R.

Estatísticas 2014 Bibliotecas Públicas de Galicia

 
  Estatísticas  
    Concellos
    Puntos de servizo
    Bibliotecas nodais
    Bibliotecas diputacións
    Provincias
    Galicia

 

Galicia

 

 

Puntos de Servizo

  334

Poboación atendida

  2.564.100

Habitantes por punto de servizo

  7.676,95

Superficie Total das Bibliotecas

  97.011,26

Superficie Total de uso bibliotecario

  71.259,20

Total postos de consulta dispoñibles

  18.708

Habitantes por posto de consulta

  137,06

Colección total

  5.361.532

Documentos por habitante

  2,09

Número total de libros e folletos

  4.912.709

Libros por habitante

  1,92

Total Manuscritos

  3.174

Total Documentos sonoros

  92.681

Total Documentos Audiovisuais

  209.247

Documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  117,75

% Documentos Audiovisuais do Fondo Total

  5,63

Total Documentos Electrónicos

  35.240

Documentos electrónicos por 1.000 habitantes

  13,74

Total Microformas

  6.570

Total Documentos Cartográficos

  2.926

Total Documentos de Música impresa

  10.165

Total Documentos Gráficos

  23.439

Total Diapositivas

  34.624

Total outros documentos

  12.553

Total títulos de Publicacións Periódicas

  18.204

Total adquisicións de libros e folletos

  167.089

Total adquisicións de documentos audiovisuais

  20.372

Total Adquisicións

  199.168

Fondo do Ano Anterior

  5.209.838

Adquisicións por 1.000 habitantes

  77,68

Adquisicións de libros por 1.000 habitantes

  65,16

Adquisicións de documentos audiovisuais por 1.000 habitantes

  7,95

% Renovación da colección

  3,82

% crecemento da colección

  2,91

Total Usuarios inscritos

  785.580

Porcentaxe de poboación inscrita

  30,64

Total Novos Usuarios

  52.180

Novos usuarios por 1.000 habitantes

  20,35

Número de Visitas

  5.157.973

Visitas por habitante

  2,01

Visitas por usuario inscrito

  6,57

% Visitas que fixo uso do servizo de acceso público a Internet

  25,25

% Visitas que fixo uso do servizo de préstamo

  45,04

Total Préstamos

  2.323.235

Préstamos a usuarios adultos

  1.197.599

Préstamos a usuarios infantís

  598.748

Total Préstamos de libros e folletos

  1.674.025

Índice de rotación de Libros e folletos

  34,08

Total Préstamos de Publicacións periódicas

  24.741

Total préstamos de documentos sonoros

  58.024

Total préstamos de documentos audiovisuais

  527.492

Índice de rotación de Documentos Audiovisuais

  193,93

Total Préstamo de Documentos Electrónicos

  22.098

Índice de rotación de documentos electrónicos

  62,71

Total préstamo interbibliotecario

  31.135

Total préstamos por habitante

  0,91

Total préstamos por usuario

  2,96

Préstamo de libros por habitante

  0,65

Préstamos de documentos audiovisuais por habitante

  0,23

Número Total de Actividades

  14.287

Número de actividades organizadas pola biblioteca

  11.710

Número de actividades non organizadas pola biblioteca

  2.577

Número de adultos que asistiron ás actividades

  340.625

Número de nenos que asistiron ás actividades

  342.789

Actividades das bibliotecas por 1.000 habitantes

  5,57

Total metros lineais de estantes ocupados polo fondo

  135.753

Número de Fotocopiadoras de xestión interna

  203

Número de Fotocopiadoras de uso público

  106

Número de impresoras

  589

Número de escáneres

  390

Número Total de Ordenadores

  3.419

Ordenadores de uso público

  2.693

Ordenadores de uso interno

  728

Ordenadores por cada 2500 Hab.

  3,33

Numero de ordenadores de Acceso a Internet

  2.184

Ordenadores de acceso a Internet por cada 1000 hab.

  0,85

Nº de consultas ao OPAC

  17.120.209

Nº de sesións de Internet

  741.068

Nº de usuarios de Internet

  231.333

Nº de horas semanais dispoñibles de Internet

  7.655,20

Nº de horas semanais dispoñibles de servizo WIFI

  24.925,50

Nº de usuarios WIFI

  225.178

Nº de sesións WIFI

  561.459

Nº visitas á páxina web

  22.998.779

Persoal total

  955

Persoal en equivalente a tempo completo

  685,02

Habitantes por persoal en equivalente a tempo completo

  3.743,10

Visitas por persoal en equivalente a tempo completo

  7.529,67

Bibliotecarios profesionais, dedicación plena

  138

Bibliotecarios profesionais, dedicación parcial

  71

Auxiliares de biblioteca, dedicación plena

  255

Auxiliares de biblioteca, dedicación parcial

  98

% persoal bibliotecario do persoal total

  21,88

Total Gastos de Persoal

  15.998.941

Gastos de persoal por habitante

  6,24

Total gastos en adquisicións

  1.254.706

Gastos en adquisicións por habitante

  0,49

Total gastos en actividades

  742.624

Total gastos en formación do persoal

  14.806

Total outros gastos correntes

  2.252.074

Total gastos en asistencias técnicas

  209.129

Total gastos correntes

  21.561.410

Gastos correntes por habitante

  8,41

Gastos correntes por visita

  4,18

Total investimentos

  2.823.771

Gastos de investimento por habitante

  1,10

Total gastos e investimentos Concello

  15.934.282

Total gastos e investimentos Deputación

  177.445

Total gastos e investimentos MECD

  2.380.786

Total gastos e investimentos CCEU

  5.817.340 

Rede de Bibliotecas de Galicia